Συμμετοχή στο Internet & Politics Standing Group του ECPR

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Δρ. Βενετία Παπά συμμετείχε στο Internet & Politics Standing Group του ECPR (European Consortium for Political Research). το Internet & Politics Standing Group προωθεί την έρευνα και την πολιτική συζήτηση για την πολιτική του Διαδικτύου, συμβάλλοντας και υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ECPR. Διευκολύνει την οργάνωση εργαστηρίων μεContinue reading “Συμμετοχή στο Internet & Politics Standing Group του ECPR”

Conference of Ministers responsible for Media and Information Society

Dr. Venetia Papa participates in the Conference of Ministers responsible for Media and Information Society, which brings together Ministers from across the EU to agree on action required to address the radical changes in the media and information environment brought on by massive digitalisation, with dramatic effects for the exercise of freedom of expression andContinue reading “Conference of Ministers responsible for Media and Information Society”